Fontedur FL Matt

M1 CE

Fontedur FL Matt

Avslutt

  • Matt

Tynner

Waterborne


Påføringsforhold

Betongens relative fuktighet bør ikke overstige 97 %. Restfuktighetsinnholdet bør være under 4 vekt %. Temperaturen på den omgivende luften, overflaten og belegget skal være over + 15 °C under påføring og herding. Relativ luftfuktighet skal ikke overstige 80 %


Overflateforberedelse

Fjern alt fett, olje og andre urenheter med et egnet rengjøringsmiddel før mekanisk forbehandling. Fjern sementslam og gamle flassende malingslag ved sliping, fresing eller blastring. Velg den metoden som er best egnet for lokalene. Rengjør hulrom, groper og fjern alt løst og smuldrende materiale. Åpne sprekker / riss med f.eks. sporsag eller vinkelkutter. Etter mekanisk forbehandling fjernes alt løst materiale og støv grundig med støvsuger. Underlaget må ha en strekkfasthet over 1,5 MPa. Ved påføring på sementbasert avrettingsmasse skal kompatibiliteten sjekkes med produsenten av avretningsmassen.


Påføring
Norwegian Bokmål
has been added to saved.
has been removed from saved.
no