Personvern

Tikkurila Norge AS

Om Tikkurila Norge AS og integritetspolicy

Behandling av dine personopplysninger

  

Tikkurila Norge AS, org.nr 917988994 ( "Tikkurila", "Selskapet" eller "vi") har en politikk for å ta alle nødvendige tiltak for å sikre at personopplysninger om besøkende på vår hjemmeside og våre kunder, leverandører og / eller deres kontaktpersoner behandlet av oss på en lovlig, korrekt og åpen måte.

Når du bruker våre ulike tjenester, samler vi inn dine personlige opplysninger. Selskapet er dermed personlig ansvarlig for dine personlige opplysninger og behandler dem i samsvar med personvernreglene. Personvernpolitikken forklarer og klargjør dine rettigheter i forhold til Selskapet når det gjelder behandling av dine personlige data og hvordan du kan utøve dine rettigheter.

Vi er forberedt på å beskytte dine personlige data og sørge for at personlig informasjon alltid behandles trygt. Vi overholder alle gjeldende lover og regler som finnes for å beskytte individers privatliv, blant annet henviser til lover og forskrifter som implementerer og utfyller EUs Data Protection Directive 95/46 / EF, EU-direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon 2002/58 / EC samt EUs generelle databeskyttelsesforskrift 2016/679 (GDPR) og eventuelle endringer, tillegg eller forskrifter som erstatter slike lover, forskrifter og regler.

Tikkurila ønsker å forsikre om at vi tar riktige og fornuftige fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak i forhold til mengde og type av personopplysninger for å beskytte dine rettigheter og friheter vedrørende databeskyttelse. Kun autoriserte Tikkurila-ansatte og autoriserte eksterne Tikkurila leverandører har tilgang til dine personlige opplysninger.

Det er viktig at du leser og forstår denne personvernpolitikken før du bruker Tikkurila sine tjenester. Hvis du ikke godtar retningslinjene for personvern, bør du ikke bruke våre tjenester.

Noen sider på vår nettside inneholder lenker til tredjeparts nettsteder. Disse nettstedene har sin egen personvernpolicy, og Tikkurila er ikke ansvarlig for deres virksomhet og informasjonsrutiner. Brukere som sender informasjon til eller gjennom disse tredjeparts hjemmesider, bør derfor gjennomgå personvernreglene for hjemmesiden før personopplysninger sendes til dem.


Hvilke personlige data samler vi inn og fra?

Hvis du besøker nettstedet vårt eller foretar kjøp av våre produkter eller tjenester, kan du legge igjen informasjon som anses som personlig data i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Personlige data vi samler inn kan, avhengig av sammenhengen, omfatte:
• Navn og kontaktinformasjon, inkludert adresse, mobilnummer og e-postadresse;
• tittel, oppgaver og / eller annen arbeidsrelatert informasjon; og
• brukergenerert informasjon som du aktivt velger å dele via vår nettside.

Innsamling av dine personlige opplysninger kan være fra følgende kilder:
• Direkte fra deg som registrert, for eksempel når du søker om en Tikkurila-ansettelse, kontakt vår kundeservice eller når du kontakter oss via vår nettside;
• fra firmaet du representerer, for eksempel når firmaet foretar bestillinger eller utfører kjøp av våre produkter eller tjenester og du er oppført som selskapets kontaktperson; eller
• fra tredjeparter i form av myndigheter, organisasjoner eller selskaper som utfører kredittundersøkelser.

  

Hvorfor behandler vi dine personlige opplysninger?

Hvis du har bestilt et produkt eller en tjeneste, har du inngått en avtale med Tikkurila, og vi behandler dine personlige opplysninger med det formål å administrere kjøpet eller bestillingen, og levere tjenesten eller produktet du har bestilt.

I tillegg til å behandle dine personlige opplysninger for å oppfylle kjøp av varer og tjenester, kan vi bruke dine personlige opplysninger til andre formål og med støtte fra andre rettsgrunnlag, som angitt nedenfor.
• Avslutning av avtaler: For å håndtere abonnementer, leveranse av varer, behandle betalinger, og gi deg tilgang til selskapets nettside og de tjenester (inkludert kundeservice) som tilbys der. Hvis du er oppført som kontaktperson for noen av våre kunder eller leverandører, kan vi behandle dine personlige opplysninger i våre relasjoner med firmaet du representerer.
• Samtykke: Direkte markedsføring (post og digital), kundeundersøkelser, kundesupport, nyhetsbrev og andre måter å informere deg om nye produkter, tjenester eller kampanjer tilbys av Tikkurila.
• Følg lovlig forpliktelse: Vi lagrer faktura dokumenter i samsvar med gjeldende regnskapsregler.
• Berettiget interesse: For å kunne tilby, implementere og forbedre våre forpliktelser, produkter og tjenester, er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger, selv i visse andre tilfeller, for eksempel ved å gi deg de nødvendige oppdateringene og annen informasjon om våre tjenester (for eksempel opplæring), for å informere deg om at våre tjenester har endret seg og å spørre deg om tilbakemeldingen om våre produkter og tjenester.

I tilfelle at en tjeneste vi tilbyr krever samtykke, vil vi alltid eksplisitt be deg om å gi samtykke til slik tjeneste og å behandle vår personlige informasjon i et slikt tilfelle. For eksempel ber vi om samtykke til å abonnere på selskapets nyhetsbrev.

Etter ditt samtykke vil du bekrefte at du har lest personvernreglene og godtar at informasjonen din behandles som beskrevet her.

 

Lagring av personopplysninger


Selskapet tar alle forutsetninger for å sikre at personopplysningene dine behandles og lagres trygt. Dine personopplysninger vil aldri bli lagret lenger enn det er tillatt i henhold til gjeldende lov og for de formål som er nevnt ovenfor. Dine personopplysninger behandles av oss i følgende perioder.
• Medlem eller kunde: Hvis du registrerer deg for noen av selskapets digitale tjenester vil personlig informasjon bli lagret før du melde deg ut av våre tjenester, men ikke senere enn tre år etter siste kontakt med oss. Dette gjelder imidlertid ikke hvis vi trenger å lagre dine personlige opplysninger lenger på grunn av noen av elementene nedenfor.
• oppfyllelse av kontrakter: Personlig informasjon (navn, adresse, telefonnummer, e-post og betaling og leveringsinformasjon) sendes inn i forbindelse med bestilling av varer og tjenester blir lagret så lenge som nødvendig for selskapet å oppfylle kontrakten med deg. Dette inkluderer å oppfylle leverings- eller garantibevis.
• Juridisk forpliktelse: Selskapet lagrer slikt materiale som regnskapsinformasjon i samsvar med gjeldende regnskapsregler.
• Samtykke: I tilfeller der vi behandler dine personlige opplysninger basert på ditt samtykke, lagrer vi bare dine personlige opplysninger så lenge vi samtykker i det.
• Direkte markedsføring: Vi kan behandle dine personopplysninger for direkte markedsføring i opptil tre år etter avsluttet kundeforhold, med mindre du nektet slik direkte markedsføring før.

 

Overføring av personopplysninger

Informasjon om våre kunder er en viktig del av selskapets virksomhet, og vi selger ikke informasjonen til noen andre. Vi overfører kun informasjonen som beskrevet nedenfor. Vi ivaretar alltid ekstrem forsiktighet ved overføring av din personlig informasjon og personlige data videresendes aldri uten vår støtte i denne personvernpolicy og med egnede beskyttelsestiltak.
• Bedrifter innen konsernet, Tikkurila tilhører: Dine personlige data kan i begrenset grad overføres til andre selskaper i Tikkurila konsernet for å administrere kjøp av våre produkter eller tjenester.
• Samarbeidspartnere utenfor konsernet Selskapet tilhører: Våre samarbeidspartnere, dvs. Bedrifter utenfor konsernet som Selskapet tilhører, og som er godkjent av Selskapet, kan få tilgang til dine personlige opplysninger.
• selskapstransaksjoner: Hvis hele eller deler av selskapets virksomhet selges eller integreres med en annen virksomhet, kan din personlige informasjon utleveres til våre rådgivere, potensielle kjøpere og deres rådgivere, og overlevert til nye bedriftseiere.
• Juridiske forpliktelser: Dine personopplysninger kan også bli utlevert for at selskapet skal kunne overholde visse juridiske forpliktelser, og kan bli overlevert til politiet og andre relevante myndigheter som er tillatt og kreves av loven.

 

Overføringene som er beskrevet ovenfor kan gjøres til mottakere i medlemsstatene i EU / EØS, samt til land som har lover kan avvike fra databeskyttelse regler i EU og EØS. For overføringer til tredjeland vil Tikkurila treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at personopplysninger er ordentlig beskyttet og at de alene er behandlet i samsvar med disse retningslinjene. Tikkurila vil sørge for at passende forholdsregler tas ved å sikre at minst en av følgende betingelser er oppfylt i hver slik overføring:

• det er et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i mottakerlandet;
• Tikkurila har fått ditt samtykke til overføringen;
• Tikkurila har inngått avtaler med mottaker som inkluderer EU-kommisjonens modellklausuler (2010/87 / EU), uten endringer eller tillegg som er i strid med bestemmelser;
• Mottakeren har etablert bindende selskaps interne regler godkjent av den relevante reguleringsmyndigheten (såkalte Binding Corporate Rules); eller
• Mottakeren har fullført selvsertifisering og sluttet seg til EU-U.S. Personvern Shield prinsipper ved registrering på U.S. Department of Commerce Privacy Shield List, ved overføring til USA.

 

Tilbakekalling av samtykke

I tilfeller der vi behandler dine personlige opplysninger fordi du har gitt ditt samtykke til det, for eksempel for abonnement på nyhetsbrev, kan du tilbakekalle ditt samtykke når som helst ved å kontakte kundeservice som nedenfor. Slik tilbakekalling kan forekomme helt eller delvis. Hvis du ikke ønsker å motta markedsføring og salgsfremmende tilbud fra oss, kan du trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte kundeservice eller, i tilfelle direkte mail via e-post, via en lenke i gjeldende e-post.

Hvis du opphever ditt samtykke for bruk eller utlevering av dine personlige data til andre formål som er angitt i disse retningslinjene for personvern, som det kan bety at vi ikke kan fortsette å gi deg tilgang til vår nettside eller yte tjenester og kundeservice tilbys til våre brukere, og som er tillatt etter denne retningslinjer for personvern.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om informasjon om personopplysningene vi har registrert om og hvordan disse brukes, etter at skriftlig søknad er sendt til oss i henhold til kontaktinformasjonen nedenfor eller gjennom dette  skjema. Du har også rett til å be om at personlig informasjon om deg blir korrigert dersom de er feil, ufullstendig eller villedende ved å kontakte kundeservice. For å beskytte ditt privatliv og dine personlige opplysninger, kan vi kreve at du identifiserer deg i forbindelse med vår hjelp.

I samsvar med gjeldende personvernlover har du også rett til å be om at dine personlige opplysninger slettes eller at behandlingen av dine personopplysninger er begrenset. Du har også rett til å motsette seg behandling av dine personopplysninger i visse tilfeller og be om at dine personopplysninger sendes i elektronisk format.

Du kan sende inn en klage til datainspeksjonen hvis du mener at Tikkurila's behandling av dine personlige opplysninger ikke skjer i samsvar med gjeldende lov.

 

Endringer i personvernreglene

Vær oppmerksom på at vilkårene i personvernreglene kan endres. I slike tilfeller vil den nye versjonen bli publisert på selskapets nettside. Derfor bør du gjennomgå disse vilkårene regelmessig for å være sikker på at du er fornøyd med endringene. Men i tilfelle vesentlige endringer, vil vi sende deg en e-post, hvis du har meldt oss om din e-postadresse, at du har gjort endringer.

Hvis endringene gjelder slik personlig databehandling som vi utfører på grunnlag av ditt samtykke, tillater vi at du igjen gir samtykke.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål knyttet til denne personvernpolitikken, kan du kontakte vår kundeservice på følgende kontaktopplysninger hvis du mistenker at det har vært et brudd på det eller hvis du vil kontakte oss av en eller annen grunn som er oppgitt i denne personvernreglene.

 

Tikkurila Norge AS

Stanseveien 25C

0976 Oslo
PersondataSkydd@tikkurila.com

has been added to saved.
has been removed from saved.
no