MED-sertifiserte produkter

Følgende av Tikkurilas produkter har MED (Marine Equipment Directive) sertifikat og er godkjent for innvendig maling av vegger og tak i skip.

MED D-sertifikat (nr. MEDD00000WZ) verifiserer at produsenten Tikkurila Oyj overholder et godkjent kvalitetssystem i henhold til Marine Equipment Directive 2014/90 / EU for overflatematerialer med flammebegrensende egenskaper, produksjonskvalitetssikring (modul D).

Tikkurilaprodukter som oppfyller kravene til materialer med lav flammespredning avgir ikke store mengder røyk og giftige gasser eller øker forgiftningsrisiko ved høye temperaturer. Produktene overholder bestemmelsene i Marine Equipment Directive (2014/90 / EU) som gjelder for overflatematerialer med egenskaper for lav flammespredning.
 

D

{"id":"25336","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Interiør","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Topcoat","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"edeltre","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Wood","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Solventborne"}

F

{"id":"25475","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"stål","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Metal","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Waterborne"}
{"id":"25343","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"stål","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Metal","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Waterborne"}

G

{"id":"25521","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Interiør","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Topcoat","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Metal","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":""}

L

{"id":"25465","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Interiør","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Topcoat","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"bygningsplater, betong, trefiberplate, fibersement, gipsplater, lettbetong, tidligere malt vegg","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Walls & ceilings","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Waterborne"}
{"id":"25464","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Interiør","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Topcoat","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"bygningsplater, betong, trefiberplate, fibersement, gipsplater, lettbetong, tidligere malt vegg","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Walls & ceilings","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Waterborne"}

M

{"id":"25351","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Interiør","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Lacquer","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"edeltre","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Wood","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Solventborne"}
{"id":"25510","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Eksteriør","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Lacquer","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"edeltre","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Wood","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Solventborne"}

T

{"id":"25485","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Primer","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"aluminium, rustfritt stål, stål, sink","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Metal","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Solventborne"}
{"id":"33412","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"aluminium, rustfritt stål, stål, sink","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Metal","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":""}
{"id":"25490","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"aluminium, rustfritt stål, stål, sink","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Metal","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Solventborne"}
{"id":"25378","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Topcoat","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Metal","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Solventborne"}
{"id":"25382","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Lacquer","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Metal","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Solventborne"}
{"id":"25393","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"stål","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Metal","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Solventborne"}
{"id":"25494","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Primer","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"stål","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Metal","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Solventborne"}
has been added to saved.
has been removed from saved.
no