Temacoat GPL

To-komponent, amin addukt herdet mar og kjemisk motstandsdyktig epoxymaling for toppstørk.

CE
Beskrivelse

To-komponent, amin addukt herdet mar og kjemisk motstandsdyktig epoxymaling for toppstørk.


Produktegenskaper

• Brukes spesielt som toppstrøk for gjenstander utsatt for kraftig slitasje og kjemisk forvitring. • Motstår +150°C tørr varme og kjemisk aktive gasser og støv. • Malingen er CE-merket, da den også er egnet for betongoverflater i prosessindustri. • Tåler godt nedsenkning i vann, olje og fortynnede løsninger av ikke-oksiderende syrer, alkalier og salter. • Tilgjengelig i et bredt spekter av farger. Høy resistens mot slitasje og kjemikalier gjør at overflaten beholder fargen i lengre tid. • Tåler + 60ºC i nedsenking. • Tåler kun midlertidig eksponering av oksiderende syrer og blekingsløsninger. • Tåler nedsenking i mineralsk / vegetabilsk / animalsk fett og oljer.


Anbefalte bruksområder

• Anbefales til broer, stridsvogner og ulike typer stålverk og utstyr i treforedlings- og kjemisk industri, for eksempel rørformede broer, transportbånd, papirmaskiner etc.


Beregnet forbruk

Praktisk forbruk avhenger av påføringsmetode og maleforhold, samt type og grovhet på overflaten som skal behandles.


Tynner

Solventborne


Norwegian Bokmål
has been added to saved.
has been removed from saved.
no