Temasilox

Isocyanatfri to-komponent helblank polysiloksan kvalitetsmaling med høyt innhold av fast stoff og utmerket bevaring av farge og glans.

Beskrivelse

Isocyanatfri to-komponent helblank polysiloksan kvalitetsmaling med høyt innhold av fast stoff og utmerket bevaring av farge og glans.


Produktegenskaper

• Utmerkede antikorrosive egenskaper. Ved påføring med tolagssystem over en sinkrik grunning, kan korrosjonsklasse C5 oppnås. • Isocyanatfritt toppstrøk. Genererer ikke di-isocyanater under kutting, sveising eller ved brann. • Temasilox er et "high-solid", VOC-kompatibelt produkt, som oppfyller selv de strengeste miljøkravene. • Høyere UV-motstand enn standard toppstrøk. • Tilbyr betydelige besparelser med hensyn til vedlikeholdskostnader. • Enkel å påføre på store overflater da malingen har lang bearbeidelses tid før den herder. • Ingen behov for fordampning av løsemidler før herding i ovn. • Raskt klar til bruk. • Produktet er godkjent som toppstrøk i forhåndskvalifiserte systemer i henhold til NORSOK M-501, system 1, rev.6. • Kan også brukes som ettstrøksmaling på blåserenset eller fosfatert stål. På blåserenset stål er det også mulig å oppnå korrosjonsklasse C4.


Anbefalte bruksområder

• Anbefales som isocyanatfri finish til stålkonstruksjoner som broer, tanker, rør, bygninger, kraftverk, offshore og andre konstruksjoner hvor det krever lang holdbarhet i utsatte klimatiske og korrosive områder.


Beregnet forbruk

Praktisk forbruk avhenger av påføringsmetode og maleforhold, samt type og grovhet på overflaten som skal behandles.


Tynner

Solventborne


Norwegian Bokmål
has been added to saved.
has been removed from saved.
no