Tikkurila er en av Europas fremste malingsprodusenter, og leverer miljøkompatible kvalitetsprodukter til landbruk, vei og anlegg.

Tikkurila har en imponerende referanseliste og leverer moderne høyteknologiske løsninger til verdens beste produsenter av maskiner og utstyr innen landbruk, konstruksjon og anleggsarbeid.

Tikkurila har forpliktet seg til pågående forskning og utvikling av innovative produkter. Våre løsninger utvikles kontinuerlig for å gi bedre beskyttelse med færre strøk, både for å redusere produksjonskostnadene og for å overholde miljølovgivningen.

Jordbruk- og anleggsmaskiner

Tikkurilas "high-preformance"systemer inkluderer både vanntynnede og løsemiddelbaserte løsninger:

  • Vanntynnet grunning er den definitive løsningen for å oppfylle miljøkrav.
  • Temadur "high-solid" polyuretan toppstrøk for raskere prosesser og energibesparelser.
  • Temalac alkydmaling for kostnadseffektivitet og brukervennlige formål.
  • Tikkurila ettlagssystemer sparer både produksjons- og reparasjonskostnader.
has been added to saved.
has been removed from saved.
no