Tre er et populært byggemateriale på grunn av både styrke, estetiske, akustiske og termiske egenskaper. Treverk har også lavere miljøpåvirkning sammenlignet med f.eks. betong når hele livsløpet tas i betraktning. Når alt fra hogging, transport, produksjon, installasjon, bruk, vedlikehold og avhending eller gjenvinning beregnes, krever trær mindre energi og produserer mindre karbondioksid enn betong. Imidlertid kan bruken i visse typer bygninger begrenses av brannforebyggende forskrifter. Det er likevel flere måter å beskytte treoverflater mot brann, og bruk av brannhemmende produkter er en av dem.

Fontefire WF maling og lakk er designet for å gi høyest mulig brannbeskyttelse for både innendørs og utendørs kledninger, trevegger, tak og paneler. Fontefire WF-produkter ekspanderer og danner et isolerende lag av skum når de utsettes for varme. Produktene er sertifisert med brannreaksjonsklasse B-s1, d0 - som er høyest mulige klasse for tremateriale i henhold til EN 13501-1: 2007 + A1: 2009-standarden. Treverk behandlet med brannhemmende produkter brukes i boligbygg, barnehage, skoler og andre offentlige bygninger som ofte er i bruk av mange mennesker samtidig

Produktene tilhørende Fontefire WF er designet for industrielle påføringsprosesser og maskineri. Produktene er enkle å påføre og tørke raskt, noe som øker produktiviteten og reduserer kostnadene.

Vi vil gjerne høre fra deg

Ta alltid kontakt med en TIkkurila spesialist ved bruk av brannhemmende maling.

Tikkurila Norge hovedkontor: 

Email: post@tikkurila.no
Tel: +47 22 80 32 90

Finn ansvarlig for ditt distrikt i kontaktlisten.

Want to hear more about our solutions?
Contact us

Highlighted paint systems

Please see all our paint systems by clicking "Search for more systems".

has been added to saved.
has been removed from saved.
no