Obligatorisk CE-merking av konstruksjonsprodukter

CE-merking er obligatorisk for alle byggevarer der det er en harmonisert produktstandard etter innleveringsdatoen fastsatt av EU-kommisjonen. CE-merkingen består av produktets CE-merking og ytelseserklæringen (DoP) relatert til den.

CE-merking vedrører følgende produktserier markedsført og solgt av Tikkurila Oyj: Innendørs gips, tetningsmasse til gipsplater, dekorative veggbekledninger av fiberglass, utendørs puss, produkter og systeemer til beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner, puss og gipsmørtel samt avretningsmateriale og gulvbelegg.

Når det gjelder Tikkurila-produkter, vil CE-merking bli funnet på vår nettside og ytelseserklæringer utstedt og gjort tilgjengelige enten som trykte eller digitale versjoner. CE-merking muliggjør fri bevegelighet av produkter i det europeiske markedet. Ved å anbringe CE-merkingen på et produkt, erklærer den at produktet oppfyller alle EUs juridiske krav til helse, sikkerhet, miljø og forbrukerbeskyttelse.

T

{"id":"25488","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"DTM (direct to metal)","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"stål","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Metal","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Solventborne"}
{"id":"25371","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Topcoat","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"primet metall overflate","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Metal","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Solventborne"}
{"id":"25489","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"DTM (direct to metal)","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"stål, sink, aluminium, primet metall overflate","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Metal","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Solventborne"}
{"id":"25379","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Topcoat","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"primet metall overflate","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Metal","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Solventborne"}
{"id":"25501","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Tankbelegg","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"stål","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Metal","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Solventborne"}
has been added to saved.
has been removed from saved.
no