Stålkonstruksjoner

Det benyttes ofte stålkonstruksjoner til ulike bygg som:
• næringsbygg
• offentlige bygg
• lagerbygg
• produksjonsbygg
 

Tikkurila tilbyr malingsløsninger som beskytter mot korrosjon og forlenger stålkonstruksjonens levetid enten det er nye installasjoner eller vedlikehold av eksisterende overflater. Våre løsninger dekker alt fra moderat innendørs belastning til ekstreme kjemiske eller klimatiske belastninger utendørs. Estetikken sikres videre gjennom et bredt utvalg av farger som også inkluderer metalliske effekter.

has been added to saved.
has been removed from saved.
no