Tradisjonelle produkter for metalloverflater

Tikkurila tradisjonelle produkter sikrer kostnadseffektiv og langsiktig beskyttelse mot korrosjon og slitasje i mange år fremover. Alle produkter og systemer er testet både i laboratorie og under virkelige forhold. Vi lanserer og utvikler kun de produktene som gir svært gode resultater og de fleste av Tikkurilas produkter er offisielt godkjent i mange land.

Alkyd grunning

{"id":"25320","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25494","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}

Alkyd toppstrøk

{"id":"25390","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25499","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25321","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25407","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25391","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25392","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25393","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}

Epoxy grunning

{"id":"25485","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25375","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}

Epoxy toppstrøk

{"id":"25371","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25373","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25374","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25489","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25376","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25501","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25394","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}

Sinkrik grunning

{"id":"25397","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25403","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25404","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25405","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}

Polyuretan maling

{"id":"25490","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25378","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25379","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25380","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25382","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25478","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25383","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25384","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25542","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25399","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25401","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25402","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}

Akryl maling

{"id":"25377","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}

Alkyd topcoats

{"id":"25391","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25392","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25393","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}

Epoxy mastics

{"id":"25370","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25488","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}

Andre produkter

{"id":"25389","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25396","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
has been added to saved.
has been removed from saved.
no